Wybrane wyróżnienia
Szanowni Państwo


Przedsiębiorstwo POLIN powołane zostało w latach osiemdziesiątych jako pierwsza w kraju jednostka innowacyjno-wdrożeniowa, aktualnie od 1989 r. zorganizowane jako spółka z o.o. - Innowacyjne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLIN Sp. z o.o.


IPW POLIN posiada 30-letnią tradycję w zakresie
ochrony własności przemysłowej i współpracuje ze specjalistami oraz rzecznikami patentowymi z wielu dziedzin nauki i techniki:

 • ochrona środowiska w energetyce,

 • mechanika i mechanika precyzyjna,

 • energetyka, elektrotechnika, urządzenia regulacyjne i sieci neuronowe,

 • górnictwo, hutnictwo i chemia,

a w ostatnich 15-tu latach wyspecjalizował się w tematach związanych z energetyką zawodową pod kątem technologii i urządzeń związanych z ochroną środowiska, głównie obniżenia emisji gazów toksycznych z procesów spalania.

 

W sprawach technicznych i technologicznych POLIN współpracuje bezpośrednio z:

 • Politechniką Śląską,

 • Politechniką Wrocławską,

 • Politechniką Częstochowską,

a w zagadnieniach prawnych i ochrony własności przemysłowej z:

 • Uniwersytetem Śląskim.

IPW POLIN w okresie swej 30-letniej działalności, a głównie w latach 1990-2017, w imieniu własnym i na zlecenie klientów dokonał:

 • ponad 500 zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych chronionych głównie w kraju,

 • w tym na potrzeby własne dokonał ponad 100 zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych z czego 55 aktualnie podlegają ochronie i wg których dokonywane są modernizacje, głównie w energetyce i ochronie środowiska,

 • opracował łącznie 16 udokumentowanych technologii będących sposobami produkcji
  i urządzeniami wg sposobu głównie w energetyce, górnictwie, przemyśle chemicznym
  i przemyśle materiałów ogniotrwałych.

Copyright by www.wynalazki.com.pl, Wykonanie i wsparcie: 2S, Polecamy: Skup długów | Katowice Brynów | Biura Prawne | Pomoc frankowiczom | Wierzytelności | Ogłoszenia | Frankowicze